ติวเรื่องภูมิศาสตร์อยู่ดีๆ มาสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ยังไงหีฝรั่ง

กำลังเข้าเรื่องสาระความรู้ แต่ก็ทำไมไม่รู้ยิ่งติวก็ยิ่งหื่นมันต้องจัดให้สาสมความต้องการทางเพศของตัวเอง เมื่อพร้อมใจที่จะเอาแล้วก็ใส่เต็มที่เต็มเหนี่ยว คงไม่ได้สาระอะไรจากภูมิศาสตร์ ได้แต่เรื่องเพศศึกษา การมีความสุขในทางเพศสัมพันธ์